Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR
profile imgHANNA
PINKOWSKA-ZIELIŃSKAprzewodniczącaAbsolwentka Wydziału Pedagogiki i Resocjalizacji Uniwersytetu Bydgoskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz status superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
profile imgMARIUSZ FURGAŁv-ce przewodniczący


profile imgJadwiga Śliwczyńska
skarbnik


profile imgMichał Melonowski
sekretarzSpecjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz terapii par. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest aplikantem superwizyjnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.profile imgprof.dr hab.n. hum. Barbara Józefik


profile imgprof. dr hab. Irena Namysłowska


profile imgprof. dr hab. Bogdan de Barbaro


profile imgdr
Szymon Chrząstowskiprofile imgmgr Magdalena Pozarzycka


Aktualności