Sekcja Naukowa Terapii Rodzin PTP

Zarząd SNTR




profile img



HANNA
PINKOWSKA-ZIELIŃSKAprzewodnicząca



Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Resocjalizacji Uniwersytetu Bydgoskiego. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz status superwizora aplikanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.








profile img



MARIUSZ FURGAŁv-ce przewodniczący










profile img



Jadwiga Śliwczyńska
skarbnik










profile img



Michał Melonowski
sekretarz



Specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz terapii par. Posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest aplikantem superwizyjnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.











profile img



prof.dr hab.n. hum. Barbara Józefik










profile img



prof. dr hab. Irena Namysłowska










profile img



prof. dr hab. Bogdan de Barbaro










profile img



dr
Szymon Chrząstowski











profile img



mgr Magdalena Pozarzycka






























Aktualności